Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( m )

ook zijn de leden, die deze Commhfie uitmnaken, kundige, braave en werkzame Mannen, en dus mag men , met

reden, daar van iets uitmuntendst verwachten. Maar

deze Mannen worden door duizend andere werkzaamhe. den, door de posten waar in zij gefield zijn, dermate ver. hinderd , dat zij in den voordgang van deze groote zaak geduurig verhinderd worden.

Intusfchen wast het aankomend gedacht op —— en deszelfs zedelijke vorming , waar mede men reeds voor eenige maanden kon begonnen zijn, blijft verwaarloosd. —

Mogt het onberekenbaar nadeel van deze vertraaging, van dit verzuim, door onze Vertegenwoordigers gevoeld worden. — Mogt hen dit aanfpooren, om met de verlichting en verbetering der Natie daadelijk te beginnen!

Het komt toch voornaamlijk op de hervorming van onze

algemeene Nederduiüche Schooien aan en daar toe

zijn reeds goede plannen voorhanden; zij wachten alléén op de uitvoering , of liever op zulken , die in ftaat zijn haar in werking te brengen.

Zijn daar toe geene Mannen van beproefde kunde in

ons Vaderland ie krijgen? En zo ja? waarom aarfeit

men dan , om dezen de uitvoering van die gewigtige taak

aantebevelen ? Ten einde zij met de hervorming van

het Schoolwezen daadlijk begonnen, en des te eerer die verlichte en deugdzaame maatfehappij , die geheel voor eene waare Conjlitutie zal gefchikt zijn, onder ons deeden te voorfchijn komen.

Indien men onder ons, in navolging der Duitfchers, Infpeüoren over de Schooien aanftelde , weldra zou 'er wezenlijke verbétering in dezelve plaats hebben , en in onze ainkomelingen befpeurd worden. —-

Man-

Sluiten