Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE V R IJ E GODSDIENSTVRIÈNR

5Y°. &

Komt gij kinderen! hoert naar mij; ik zal u de vreetié des Heer en heren.

d a vi d.

DE VERBETERING VAN HET GODSDIENSTIG ONDERWIJS.

waarde godsdienstvriend!

Tk heb uw laatfte Nummer, over d', zedelijke verlichting -*- en verbetering der Natie met genoegen gelezen , eri

ben het volkomen met u ééns, dat met dat groote dat

gewigtig ftuk, de verlichting en verbetering der menfchen' of met de educatie van het aankomend geflacht moeste begonnen worden. Bijzonder viel mijn gedachte, na de lezing van uw ftukjen,op het godsdienflig onderwijs; ik befchouwde de onderwijzers en onderwijzelingen, en ook hier vond ik veel gebrekkigs, ja zeer veel, dat men konde verbeteren.

Onder onze Catechifeermeefters, of onderwijzers in den godsdienst,zijn 'er,die geen natuurlijk verftand genoeg bezitten, om op eene redenlijke wijze de leer van jesüs bevatlijk te maaken — anderen, die daar toe wel in ftaat zouden zijn, moeten zich verbinden aan boekjens, waar in men ds

ï.' Es god*«

Sluiten