Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 374 )

wat nut zouden wij van zijn Jijden dan genieten kunnen?

D« lasterende Jooden, die jesüs een bedrieger noemden , die zijne Godlijke wonderkracht aan het vermogen van kwade geesten toefchreven , die lasterende Jooden , zouden- zich zelf hebben toegejuicht. Alle zijne wonderdaden verlooren dan zeker , hun fterkst overtuigend vermoogen, en zijne leer, hoe fchoon, hoe eenftemmig met de onbedorven menfehelijke natuur, zoude al haare voortreflijkhéid verlooren hebben, door het denkbeeld dat zij van lippen , die onwaarheid konden fpreken , afgevloeid was. Want wat menfehelijke kracht kan het vooroordeel beftrijden ? Ook zoude jesus waarlijk, zijne leerlingen misleid hebben ; hadt hij niet duidlijk gezegt , breekt dezen Tempel af, ik zal hem na drie dagen weder oprichten; ik heb macht om mijn leven afteleggen, en om het weer aan te nemen. Was jesus niet opgedaan , dan hadden wij geen fterker bewijs voor zijne Godlijke zending, voor de Godlijkheid van zijne prediking, dan de Mahomedanen hebben , voor de Godlijkheid van hunnen Profeet, den Schrijver van hunnen Alcoran. Maar zalige onwrikbare waar. heid! jesus is opgedaan, hij.heeft krachtig bewezen de Zoon van God te zijn ; de Tempel die verbroken was, zijn lichaam waar in Godlijkheid woonde , dien Tempel heeft hij ten derden dage opgericht ; hij heeft zijn leven afgelegd, en hetzelve na een kortdondige rust weer aangenomen. Zijne vijanden verfchrikten, zij dachten toen hij geftorven was, aan zijne voorfpelde opftanding, en deeden de grafrots verzeegelen en bewaaken; maar toen de vlugtende wachters zijne opftanding verkondigden , toen zochten zij de waarheid met lompe leugentaal te omfluiè'ren. Voor geld hadden zij jesus van een verrader gekocht, om hem te Vermoorden; dit was hun gelukt, om dat jesus rfch overgaf in den dood ; maar, voor geld wilden zij nu bok de waarheid verraden hebben: docfr deze, te verheeven voor hunne verachtlijke list, weergalmde door het ge. heele Joodfche land , en welhaast over de geheele aarde.

JE'

Sluiten