Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xa VOORREDE.

ook, bij het lezen , het uitmuntend karakter van den Schrijver j hetwelk U de meesterlijke pen van den Heer kantelaar onlangs zo fchoon gefchetst heeft; opdat gij, levende gelijk hij leefde , ook met die gelatenheid , met dat ootmoedig vertrouwen op Gods ontferming in den gezegenden Verlosfer, met die heldhaftige flandvastigheid van. geest, met dat helder vooruitzicht in de toekomftige gelukzaligheid, waarvan hij miji een paar dagen voor zijnen dood, (oogenblik, dat altijd dierbaar voor mijn hart zal blijven!) de uitdruklijkfle betuigingen deed; fterven moogt.

Harderwijk den 18 Novemb. MDCCXCIV.

H. MUNTINGHE,

Op bladz. 79 der Vert, reg. i. ftaat met lees niet

IN-

Sluiten