Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xvi INLEIDING.

getuigenis van michaelis) met veel grooteren voorraad van geleerde kundigheden, dan iemand anders, dit boek behandeld, en tevens meer licht, dan alle de overige uitleggers aan hetzelve bijgezet heeft, door zijne geleerdheid allen, welke vervolgens, voornaamlijk in Engeland en Duitschland, de verklaaring van hetzelve ondernomen hebben, voorgelicht hebbe; was echter, ook nog in zijnen tijd, de echte aart der Hebreeuwfche Dichtkunde niet bekend, welke lowth eerst zo fchoon ontvouwd heeft. Daarteboven was er nog zo veel over van het Mazorethisch bijgeloof, dat het gebruik der Oordeelkunde in geene eer en waardij was. Na dat derhalven lowth ons recht heeft: geleerd te oordeelen over de Hebreeuwfche Dichtkunst; na dat andere uitmuntende veritanden het gebruik der Oordeelkunde betoogd en door voortreffelijke lesfen en voorbeelden geftaafd hebben \ maken deeze hulpmiddelen, van alle kanten te zaamgebracht, dat de hedendaagfche uitleggers, zo zij Hechts van dezelve weten gebruik te maaken , zich boven de ouden verdienstelijk kunnen maken , zo omtrent de poëtifche boeken van het Oude Testament in 't gemeen, als omtrent die aloud gedicht in hst bijzonder^

Immers

Sluiten