Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxn INLEIDING.

dien hij al het geen over de kundigheid des Satans bij de oude Hebreen , bij die gelegen» heid, kan behandeld worden , geheel niet aanroert.

michaelis integendeel, die dit boek voor geene ware Historie, maar voor een verdichtfel houdt, meent, dat de voor- en narede gecnzints van het overig gedeelte des boeks kunnen gefcheiden worden, wijl deeze zamenfpraak en befchuldiging den hoofdinhoud en de ontknooping van het geheele ftuk zou bevatten: dan hij moest, volgens deeze ouderftelling , toen hij naderhand moest handelen over de oudheid des boeks, tot welker handhaving hij veele goede dingen, tegen warburton, en heath , een Engelsch Uitlegger , bijbrengt , noodzakelijk in dezelve zo even gemelde zwaarigheid vallen. Hierom, naardien hij niet kon gelooven, dat in een zo oud boek meldinozou gemaakt worden van den vorst der kwaade geesten , en dat wel met zijn eigen naam van Satan , nam hij, volgens zijn zo gelukkig vernuft in 't uitvinden van onderftellingen , om deeze zwaarigheid te ontgaan , dit woord voor een Naamwoord,zo veel betekenende, als eenen Eefchuldiger , wiens rol hij iemand der Engelen

laat

Sluiten