Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxx INLEIDING.

kan geweest zijn. Daarteboven, zo wij al toegeven, dat Mofes Poëtisch karakter in zijn' ouderdom verandert is , wenschte ik het echter wel eens waarfchijnlijk aangetoond te zien, hoe het bijkome , dat zo veele woorden en gezegdens, niet zo zeer die Arabisch zijn, (want dit zou men gemaklijk kunnen verklaaren,) maar die waarlijk Hebreeuwsch zijn, den maker van dit gedicht zo eigen zijn , dat zij bij Mofes , noch in zijne gedichten , noch in zijne historifche vernaaien , noch ook in andere boeken voorkomen: voorbeelden van dit zoort kan men bij spanheim ter aangehaalde plaats zien ; hoewel zij daar tot een ander oogmerk worden bijgebracht; naardien spanheim dezelve gebruikt, om te betoogen, dat het gedicht van Job in het Arabisch gefchreeven, of liever in het Hebreeuwsch uit het Arabisch overgezet zij na Mofes tijd. Hoe zeer dit mijn gevoelen niet zij ; geldt echter dit zelfde bewijs, dunkt mij , tegen de redenering van michaelis , zo even gemeld. Ik geloof dies, dat men, of Job, of een' tijdgenoot van hem , voor den maker van het Dichtftuk houden moet. Doch, wanneer hij leefde , of hij Mofes tijdgenoot ware ; dan kort voor of na hem leefde; of daarteboveii

al

Sluiten