Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 HET BOEK JOB. I.

„ ten met het zwaard, van welken ik alleen, „ die de tijding breng , ben overgebleven."

16 Terwijl deeze nog fprak, kwam er een ander met het volgend bericht: „ de blikfem , van „ den hemel vallende, heeft de fchaapen ver„ brand, en de knechten verteerd; en ik „ alleen , die u deeze boodfchap breng, ben

17 „ het ontkomen." Deeze had nog niet ger eindigd, toen 'er een derde kwam , die dit bericht gaf: „ de Chaldeën, in drie troepen „ verdeeld, zijn op de kemelen aangevallen 3 „ en hebben ze weggenomen, en de knech„ ten hebben ze met het zwaard verflagen, „ van welken ik, die u dit bericht breng,

18 ■>■> alleen ben overgebleven. " Deeze nog bezig zijnde met fpreken, kwam er een vierde, die het volgende verhaalde : „ terwijl uwe „ zoonen en dochteren aan de maaltijd zaten, „ in het huis van hunnen oudften broeder,

19 „ kwam er onvoorzien een hevige wind van „ de zijde der woeflijn , die de vier hoeken „ van het huis aangreep , zodat het den jon-» „ gen lieden op het hoofd viel, en hen

„ dood-

Sluiten