Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BOEK J O B. VIII. tf

VIII.

|

l BlLDAD.

p Hoe lang zult gij dus voortpraten, Uwe redenen voortftroomen als een geweldige wind?

15 Zoude dan God het gerichte verkceren?

Zoude de Almachtige verkeeren het recht? a Hebben uwe kinderen tegen hem gezondigd,

Heeft hij hen overgegeven aan hun misdrijf?

5 Zo gij u maar emftig tot God wendt,

En fmeekt de ontferming des Almachtigen;

6 Zo gij maar zuiver en oprecht zijt ;

Wel nu ! dan zal hij u met ijver befchermen ;

Dan zal hij voorfpoedig maken uw deugdzaam verblijf.

7 Dan zult gij uw vermogen, klein in den be¬

ginne,

Op het laatst van uw leven zeer zien vermeerderen.

g Wel

Sluiten