Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET BOEK JOB. IX, 33

Mijn eigen leven zal ik verbeurd moeten verklaren.

tz Dit is hard zonder voorbeeld. Moet ik dan niet uitroepen? Den oprechten verdelgt hij , even als den boosdoender! 1.3 Wanneer de verwoestende geesfel eensklaps den dood brengt, Zo fpot hij met de rampen der onfchuldigen. *4 De aarde wordt overgelaten aan de magt des geweldenaars; Die recht willen oefenen, overdekt hij [met fchaamte].

Komt dit van hem niet, van wien komt het dan?

25 Zo zijn dan ook mijne gelukkige dagen Ligter voorbijgefneld, dan een wedlooper! Zij zijn vervlogen zonder het goede te zien!

26 Zij zijn weggevaren als fchepen van (papier¬

riet ,

Met de vlugt van een' arend, die neervalt op zijn prooi.

27 Zo ik denk: ik zal mijne klagte vergeten;

Sluiten