Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HË T BOEK JOB. X. 35,

Hij verfchrikke mij niet door den luister zijner hoogheid! 35 Dan zal ik fpreken, en hem niet vreezen, Bewust, als ik ben, van mijne onfchuld.

X.

i Ten einde van geduld over zulk een leven, Zal ik den vrijen loop geven aan mijne klagten ;

Ik zal fpreken in de bitterheid mijner ziele, s Tot God zal ik zeggen: veroordeel mij niet, Of verklaar mij , waarom Gij u tegen mij fielt.

3 Betaamt het U een onderdrukker te zijn, Uw eigen fchepfel te verftooten met wrevel, En den raad des godloozen met Uw gunst te

beftraalen?

4 Of hebt Gij des ftervelings [nijdige] oogen? Ziet Gij zo als de [ kwaadaartige ] mensen

ziet?

Ca « Of

Sluiten