Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" AANMERKINGEN.

verzetten tegen zulk een nietig wezen , als de mensch is?

vs. 19. Dat ik mijn fpeekfel kan doornikken. Deeze fpreekwijs is bij de Arabieren vrij algemeen om een kort ©ogenblik aan te duiden. Het is dus, naar ..mijne gedachte, te fijn gefponncn , wanneer men dezelve al mede op de ziekte van Job wil betrekkelijk maken.

vs. 21. Zo ik waarlijk gezondigd, en mij tegen U vergrepen heb , laat mij dan hoe eer hoe beter mijn misdrijf door den dood boeten,

VIII.

YS. 4. Beeft hij hen overgegeven aan hun misdrijf? Zodat zij zijne geduchte ftraffen, als het loon en noodzakelijk gevolg hunner jnisdaaden weg hebben.

vs, 8. Op de ondervinding. Eigenlijk op het onderzoek , dat is, op het geen zij ileeds bij eene vlijtige nafpooring waargenomen en bevonden hebben.

VS. Q.

Sluiten