Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^ AANMERKINGEN.

X.

vs. 1. Ten einde van geduld. Eigenlijk Ik barst van verdriet.

- vs. 3. Uw eigen fchepfel enz. Eigenlijks Dat gij verfmaadt den arbeid uwer handen.

vs. 5. Snellen uwe jaaren voort , gelijk die van een man ? Eigenlijk : Zijn uwe jaaren , gelijk de dagen van een man ? Doch ik heb in de vertaling ingevuld, het geen ik meen tot verklaaring van den zin noodig te zijn. De nijdige en wraakzuchtige mensch moet zich in den korten tijd , dien hij te leven heeft, haasten om zijne wraak te voldoen : maar dit heeft bij God geen plaats, aan wien de mensch , dien hij ftraffen wil, niet ontfnappen kan. Ik meen , dat vs. 4. de oogen bepaaldelijk betekenen de fcherpziende oogen van den nijd , die fteeds loeren op de ontdekking van meer fchuld en nieuwe gebreken. Hierop fluit vs. 6, gelijk vs. 7. op vs. 5.

vs. 5>v

Sluiten