Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 AANMERKINGEN.

leeuw , en jaagt mij na. H. A. S. Vergelijk het aanhangfel.

vs. 17. Met vermeerderde woede Eigenlijk i Afwisfelende rampen en een heirleger flaan te" gen mij.

vs. 22. Eigenlijk: Naar het land der duizeling , als de donkerheid van de fchaduwe des doods; zonder lichtjlraal en, en alwaar het helder, fchijnt, gelijk [in] de donkerheid.

XI.

vs. 4. Vergelijk het aanhangfel. H. M.

vs. 5. Eigenlijk: Ach dat Godfprake, en zijne lippen tegen u opende! Het is bekend, dat fpreken zeer dikwijls in eenen gerechtelijken zin genomen wordt voor het bepleiten of handhaven eener zaak. Zophar, wiens aanhef tegen Job zeer hard is , wenscht dat God, wien hij zo ftoutmoedig als tot een rechtsgeding uitdaagde, in de daad verfchijnen mogt, en hem van zijne geveinsdheid, en

dus

Sluiten