Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 37

zonder vlek. Een gelaat door vlekken ontfierd , gelijk ook een zwart, of vuil gelaat is bij de Oosterlingen een beeld van groote en openbaare fchande , zodat zijn gelaat zonder vlekken te verheffen betekene, zich zonder fchaamte in het openbaar te vertonen, als vrij van alle fchandelijke misdaad, gelijk a. schultens door verfcheiden voorbeelden op deeze plaats getoond heeft. En wijl de Arabieren tegen zulk een vuil of vlekkig gelaat een helder en blinkend gelaat overftellen, vertaalde hij ook het volgend lid : Helder zult gij blinken , het welk ook hier gevolgd is. Ten opzichte van het eerfte lid vind ik geen bedenking die gedachte aantencmen ; er alleen bijvoegende, dat men misfchien niet te onrechte met michaelis tevens kan denken aan de vlekken, welke Job , volgens den aart van zijne ziekte , werklijk in zijn aangezicht hadde , waarmede hij , naar de ftelling van Zophar , als met zo veele fchandvlekken, door God zeiven , openlijk , als een misdaadiger , getekend ftond. Dan ten opzichte van het tweede lid, beken ik graag, dat het eerfte woord, indien men het met a. schultens en met onzen Vertaler vertolkt: Helder zult gij blinken, zeer fchoon in de parallelie [ C 3 ] ftrookt;

Sluiten