Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

flo AANMERKINGEN.

ys. 3. Alles, wat gij gezegd hebt, is niet ongemeen , en aan ieder een even goed, als aan ulieden, bekend.

ys. 5. Die een wankelend geluk heeft. Eigenlijk : Welker voet wankelt. Dezelfde uitdrukking voor ongelukkigen, of voor zulken, welken op het punt ftaan om in ongeluk te Horten komt ook voor Pf. XXXVIII: 17.

vs. 6. Klaarheidshalve heb ik dit laatfte lid flauwer moeten uitdrukken, dan de kracht van het oorfpronkelijke vordert. Eigenlijk ftaat 'er : Hij, die God in zijne vuist mede* brengt.

vs. 8. Of fpreek tol de aarde. Men kan, wegens de dubbelzinnigheid het Hebr. woord, even goed vertalen: Of (vraag) de kruiden der aarde. Doch de melding van kruiden fchijnt hier minder te pas te komen , dan die der aarde ; en dan kan men bepaaldelijk denken om het kruipend gedierte , dat in de aarde wemelt, in onderfcheiding van de viervoetige beesten, de vogelen, en de visfehen.

vs. 7—ic. Het is moeilijk te beoordeelen,

Of

Sluiten