Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. SS

God in de dagen zijner voorfpoed, toen hem de weelde trotsch en ftout maakte. Verg. Deuter. XXXII. 15. Pf. LXXIII. 7, 8, 9.

De zachte kusfens om de lendenen , betekenen kusfens van vet. H. A. S. Verg. het aanhangfel.

vs. 30. De rijke en voorfpoedige godlooze wordt hier vergeleken met een' hoogen boom, die door ftormen en blikfemflagen wordt omver gerukt. H. M.

vs. 31. Ik fta in twijfel , of het niet beter ware dus te vertalen: Omdoolende vertrouwe hij niet op eenen effenen weg. Teleurftelling zal het loon zijn van dat vertrouwen. Het verfchil rust op de bijvoeging of aflating van ééne letter, waaromtrend de Hebreeuwfche Handfchriften niet gelijk zijn. H. A. S. Verg. het aanhangfel.

vs. 32. Men vergelijke over dit vers het aanhangfel. H. M.

vs. 34. De tenten des geldzuchtigen. Eigenlijk : De tenten der gefchenken , dat is , van [ D 4 ] ■ hun,

Sluiten