Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 69

vs. 11. Voor den ergflen zijner vijanden. Eigenlijk als zijne vijanden , dat is , volgens een bekend gebruik van het meervoudig getal in het Hebr. ah eenen grooten, geweldigen vijand.

vs. 14. Zie Hoofd. XVIII. 19. De twee eerfte woorden van vers 15. heb ik met michaelis in dit vers getrokken ; het welk aan de beide verfen geregelder houding geeft.

vs. 17. Mijne vrouw enz. Men denke hier aan den Hinkenden adem , welke eene eigenfchap der ziekte was, met welke Job thands bezocht was. Verg. Hoofd. XVII. u met de aanmerking. H. M.

Mijne eigene kinderen. Verftaat Job door deze kinderen zijne kleinkinderen , of kinderen uit zijne bijwijven verwekt ? Men kan deze zwaarigheid wel ontwijken , als men vertaalt, Wanneer ik mijne eigene kinderen betreur. Doch die vertaling komt mij onnatuurlijk en gedrongen voor. H. A. S. Zeker is de laatstgenoemde vertaling onnatuurlijk en gedrongen ; men behoeft maar op de parallelie , op de plaatfing der woorden in den Hebr. tekst, [ E 3 ] en

Sluiten