Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 77

fchuldtloozen niet ontftoken blijven. Der kalven, zal en moet mijne onfchuld nog voor mijnen dood zegepr aaien.

In het contrast tusfchen dit vertrouwen en het fchijnbaar onmogelijke van Jobs herftelling uit hoofde van het ongeneeslijke der kwaaie, ligt het belang van het geheele ftuk. Dit is, als het ware , de veer , welke alles in werking brengt. En juist deeze veer neemt men, naar mijne gedachte , uit het famenftel weg, en ftremt deszelfs werking , zo dra men deeze plaats tot het toekomende leven betrekkelijk maakt , en aan Job die verzekering in den mond legt, dat hij door veele en onverdiende rampen bezwijkende, echter uit het ftof eens luisterrijk verrijzen zou, en dat zijn geluk in de eeuwigheid zou aandagen. Immers , indien zijne vrienden aan deeze verzekering geloof lloegen, dan was de ftrijd ten einde , en hunne befchuldigingen moesten ophouden. Geloofden zij dezelve niet, waarom dringt Job niet verder daarop aan? Ja waarom neemt zijn ongeduld hand over hand toe, daar hem dit vooruitzicht het vast aannaderend einde van zijn ellendig leven met bedaardheid kon doen afwachten.? Nu blijft het onderwerp der be-

fchul-

Sluiten