Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 AANMERKINGEN.

fchuldigingen en de toon van Jobs verantwoording in alle de volgende aanfpraken onveranderlijk gelijk aan de voorgaande : tot dat de uitkomst leert, dat zijn vertrouwen volkomen gegrond geweest is , en zijne oogen God aanfchomven, als zijnen Redder. (Verg, Hoofd. XLII. 5.)

Dit zij genoeg ter aanwijzing van den voornaamen grond , waarop ik mijn gevoelen ovèi deeze plaats gebouwt heb. Mijne vertaling vleije ik mij , dat door Taalkundigen niet als onwaarfchijnlijk en gedrongen zal afgekeurd worden. Vers 25 ftaat, naar mijne gedachte, letterlijk, Hij zal ftaan naast het ft of, dat is, als voorfpraak, als borg (vergelijk Hoofd. XVII. 3, 4.) als redder en befchermer. Dezelfde fpreekwijze vindt men Dan. XII. 1. Michaël , de groote Forst, die naast de kinderen van Gods volk flaat. Namelijk als hunne voorfpraak en de handhaver hunner zaak. Zie ook Jef. XXXII. 8. Een edelaartige beraadjlaagt edelaartigheid, en flaat naast (of voor) dezelve, dat is, volgens de ophelderingvan vitringa verdedigt en befchermt hen , trekt hunne partij.

De

Sluiten