Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 83

flagen die fchrik verwekt hadden in het land der levendigen: Hunne fchande dragen zij mede naar de bewooners van het doodenrijk, en vers 27. Zij liggen niet (of, gelijk men, öp den voorgang der oudfte Overzettingen , waarfchijnlijk lezen moet; daar liggen zij) met de helden , welker euveldaaden rusten op hun gebeente , omdat zij heldenfchrik waren in het land der levendigen. Dus wil Zophar zeggen : De godlooze , die zich zeiven de ftraf zijner ondeugd bewerkt heeft, blijft door zijnen ontijdigen en fchandelijken dood voor de nakomelingen een treffend gedenkteken der Godlijke rechtvaardigheid.

vs. 17. Het woord zien , of aanfchouwen^ komt meermaalen op zich zelve voor in den zin van iets met vermaak te zien en te. geniet ten.

vs. 18. In het eerfte lid ftaat eigenlijk: Hij

moet den arbeid terug geven , en zal niet inzwelgen. Het is onzeker, of die arbeid hier betekene , de moeite , die hij zelve aangewend heeft, om fchatten te vergaderen, of den arbeid, dat is het arbeidsloon, van anderen, aan welke hij hetzelve onthouden had. Ik heb [Fa] dé

Sluiten