Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 AANMERKINGEN.

de eerfte verklaring gevolgd , als beter fluitende op het tweede lid, welks vertaling deskundigen zien zullen , dat naar eene andere lezing, die mij noodzakelijk fcheen , ingericht is. H. A. S. Zie het aanhangfel.

vs. 20, 21. De zin deezer beide moeilijke verfen fchijnt eenvoudig hierop neer te komen : Nu zijn alle zijne uitzichten verdweenen , zijne wenfchen verijdeld , en hij heeft geen genot van de fchatten , welke zijne onverzadelijke hebzucht onrechtvaardig bijeenfchraapte. Hij was zwanger van voorfpoed, en voedde zijnen dragt met grooten rijkdom, maar, de barenstijd gekomen zijnde , wordt alle zijne verwachting eene misgeboorte. H„ A. S. Vergelijk over vers 19—21. het aanhangfel.

vs. 22. Eigenlijk: Toen zijn handgeklap volkomen was, is hij ellendig geworden.

vs. 24. Het wapentuig en de pijlkoker van Gods geduchte wraak. Vergelijk Pf. VII. *3> 14.

vs. 2.6. Een vuur f dat niemand aan/leekt,

be*

Sluiten