Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9© AANMERKINGEN.

vs. 32. Hij leeft nog. Eigenlijk: Hij waakt nog , dat is , Zijne nagedachtenis blijft in wezen bij den fteenhoop , of het gedenkteken op de plaats zijner begravenis. Door het veranderen van ééne letter kan men vertalen: Hij rust veilig. H. A. S. Zie het aanhangfel.

vs. 33. De kei jen der beeken, beduiden hier hetzelfde als in het voorige vers de grafkaade, of fteenhoop bij het graf. H. A. S. Het was, gelijk michaelis aanmerkt, bij fommige Arabieren de gewoonte, om op de graver* fteenhoopen te famen te werpen.

XXII.

vs. 11. Voor het woordje of is in de Griekfche Overzetting met bijvoeging van ééne letter, Het licht. Die leezing is in de daad veel waarfchijnlijker : Duister is het licht: gij kunt niet meer zien, dat is, uwe voorige luister verandert in de akeligfte ellende. H. A. S. Zie het aanhangfel. Alleen kunnen wij omtrend de hier gebruikte leenfpreuk nog aanroer-

Sluiten