Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o4 AANMERKINGEN.

YSk 29. Men heeft u vernederd enz. In dit fe ite lid is eene zeer geringe verandering van den tekst noodig om hetzelve aldus te ftellen:

Waarlijk Hij vernedert den geenen , die ftoui fpreekt. H. A* S. Zie het aanhangfel.

Den deemoedigen. E:genlijk : den geenen $ dit de oogen neêrgefagen houdt,

vs. 30. Zie Hoofd. IX. 30. — Voor uwer handen heb ik geene zwaarigheid gemaakt de lezing van verfcheiden oude Overzetters Zijner handen in den tekst te plaatfen. H. A. Si Men zie over deeze , en nog eene andere verandering in de leezing van het eerfte lid het aanhangfel.

XXIIL

vs. 2. Zie het aanhangfel. H. M.

vs. 2—7. De zin en het verband deezer verfen fchijnt mij hierop neder te komen : Ach dat ik maar eens zo gelukkig ware om den toegang tot Gods throon te vinden ! Dan

zou-

Sluiten