Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 97

XXIV.

vs. 1. Waarom houdt enz. Eigenlijk: Waarjm zijn van den Almagtigen de tijden (der ftraf) niet als een fchat weggelegd?

vs. 6. Men kan ook, naar eene andere woordverdeeling , met de meeste oude Overzetters, het eerfte lid dus vertalen: Op velden , die de hunne niet zijn , zoeken zij hunnen oogst. Dan is er ruim zo veel parallelie der uitdrukking in de beide leden. De zin is, volgens de eene, zo wel als de andere lezing, dezelfde : zij moeten met moeite de kost zoeken , en hier en daar nalezen het geen op de wijnbergen hunner vermogende onderdrukkers overgebleven is. H. A. S. Vergelijk het aanhangfel.

vs. 9. Om de Parallelie fchijnt mij de gisfing van latere Uitleggers zeer gegrond te zijn, die, door het veranderen van één punkt, lezen , den zuigeling, in plaats van het geen, dat over den armen is, dat is, zijn kleed. H. A. S. Zie het aanhangfel.

[ G ] vs. ia.

Sluiten