Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 113

nest zal Ik flerven , en als zand zal Ik dagen vermeerderen. Het beeld is ontleend van eenen arend , die zijn nest op eene hooge rots of anders veilige plaats gehecht hebbende, gerust daarin nederzit, zonder vrees van geftoord te worden. Vergelijk Obadja vers 4.

vs. 20. De boog is een bekend zinnebeeld van magt en fterkte. Vergelijk Gen. XLIX.

-3-

vs. 24. Zij deeden mijn helder gelaat niet betrekken. Eigenlijk: Zij deeden het licht van mijn gelaat niet vervallen. De zin is : Men noodzaakte mij niet, door misbruik mijner goedheid, en ftoute verheffing op mijne gunst, tot meerder ingetrokkenheid of ftrenger aanzien. — Men kan ook vertalen volgens michaelis :

Lachte ik hen toe, men kon 't naauwlijks gelooven;

Men deed mijn helder gelaat niet betrekken.

dat is, men deed zijn uiterfte best om mij in dien goeden luim te houden, en mij niet verdrietig te maken.

[ H ] XXX.

Sluiten