Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 127

dere misdaad achter gehouden, maar ben openhartig daarin te werke gegaan.

Als Adam, Op zich zelve kan de Hebreeuwfche fpreekwijze ook betekenen , als de menfchen , dat is , gelijk de menfchen gewoon zijn. Veelen verkiezen ook die vertaling: dan mij komt deeze fpreekwijze te mat voor; waarom ik liever met anderen denken zou aan onzen vader Adam , die zijne fchuld bedekte voor God, wiens voorbeeld Job zegt, dat hij niet gevolgd had.

vs. 34. Zie het Aanhangfel.

ys. 35. Een fcheidsman. Die mijne verdeediging bedaard aanhoore.- Deezen wensch vinden wij ook Hoofdd. IX. 33.

Zie dit is enz. Indien, er nog eenige fchuld in mij is, om welke ik zo zwaar moet lijden, zo wensch ik niets anders, dan dat God dezelve aan het licht brenge, en als het ware een klaagfchrift tegen mij fchrijve, waardoor hij zich openlijk verdeedigt.

ys. 36. Zo zeer is. Job overtuigd van zijne

OH-

Sluiten