Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i}6 AANMERKINGEN.

hij van de ziekte en het doodsgevaar zal bevrijd worden ; hoedaanig eene manier van fpreeken wij ook vinden Jerem. I. 10. waar God tot den Profeet zegt: Zie ik Jlelle u ten diezen dage over de volken , en over de koningrijken, om uitterukken en aftebreeken, en te verderven , en te verftooren : [ook] om te bouwen en te planten , dat is , om te verkondigen , dat volken en koningrijken zullen uitgerukt , afgebroken , verdorven en verflrooid; maar ook tevens gebouwd en geplant zullen

worden. De reden van dit vonnis der

bevrijding, welke God er bijvoegt, is deeze: zijn losgeld heb ik ontfangen , eigenlijk gevonden , dat is, ik ben reeds door hem voldaan , hij heeft genoeg ftraffe geleden. De ftraf namelijk wordt als eene betaling voor de zonde aangemerkt; en , wanneer ze tot verbetering, en daardoor tot bevrijding van iemand itrekt , kan zij als een losprijs worden aangezien , waarvoor iemand zijne vcrlosfing van God verkrijgt. Men zie dergelijke fpreekwijzen Jef VI. 7. XXII. 14. XXVII. 4.

De tweede uitlegging is deeze , dat men dc woorden vcrklaarc uit de reeds vrij oude leer der Oosterlingen van zekere middenwezens ,

welke

Sluiten