Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. i6f

■geheel in den Oosterfchen fmaak, en zeer verheven.

Vs. 11. Vergelijk het aanhangfel.

is, 13. Wierd het immer morgen op uw bevel ?

vs. 11. De nacht is de gewenschte tijd voor de roovers en kwaaddoeners , daar integendeel het morgenlicht hen hinderlijk is, en hen dwingt om zich te verbergen. ' Dit wordt dichterlijk dus uitgedrukt, dat de fnoodaarts des morgens van de aarde verdreven worden. Men ziet het zelfde denkbeeld door anderebewoordingen uitgebeeld vs. 15.

vs. 14. Gelijk leem, dat de Oosterlingen tot zegelen' gebruikten , onder het zegel eene geheel andere gedaante krijgt , zo wordt ook de aarde in den morgen geheel veranderd, en als in een fierlijk gewaad uitgedoscht.

En alles vertoont zich enz. Eigenlijk : En'

zij , namelijk de morgen en de dageraad, die

vs. 11. genoemd waren , pellen zich als een kleed.

[ L 3 1 vs. 16.

Sluiten