Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 183

michaelis omfchrijft den zin van dit vers jzeer wel : „ Wilt gij den Krokodil zo met „ den angel vangen , gelijk men visfchen met „ de angelen vangt, wier tong door den inge„ Hokten weerhaak aan eenen ftrik gebonden „ wordt?" De vraag der Natuurkundigen, of de Krokodil eene tong hebbe, dan niet, komt hier dus eigenlijk niet te pas.

Het is wel zo , dat de Krokodillen thans met groote angels, waaraan een aas van verkensvleesch gehecht is, gevangen worden: dan was dit in den tijd, wanneer dit boek gefchreven is, of in welken het ons althans verplaatst , reeds bekend ? Daarteboven merkt oedmann in zijne aangehaalde Sammlungen III. Deel Kap. L zeer wel op , dat Job hier van vischangelen fpreekt.

vs. ai. Kunt gij den Krokodil zo behandelen , als andere dieren, welken men , om hen te leiden, en te doen gehoorzaam zijn, den neus en het kaakbeen doorboort ? oedmann.

ys, 25. De zin is, volgens deeze vertaling, die echter louter gisfing is, wie is zo koen, [ M 4 ] dat

Sluiten