Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN. 191

„ pij , dan de leeuw en de arend : en deeze „ zijne heerfchappij is zo veel te duurzaamer, „ wijl hij , als tot twee hoofdftoffen behoo„ rende , zo veel te ligter de hem gelegde „ lagen kan ontfnappen ; wijl hij vervolgens, „ minder hitte in zijn bloed hebbende , ook „ minder noodzaak heeft om zijne , niet ras „ uitgeput wordende, krachten te vernieuwen, „ en eindelijk wijl hij den honger langer „ kunnende tegenftaan , daardoor meestentijds „ minder gevaar heeft in zijnen ftrijd." la cepede, pag. 180, 190.

Omtrend de overzetting deezer beide verfen zie men het aanhangfel.

XLII.

vs. 2—6. Men vindt hier eene oprechte belijdenis van Job , geboren uit de herinnering der woorden , welke God tot hem gefproken had.

vs. 5. De kennis, die ik te vooren van u gehad heb, was zeer gering: maar nu ken ik u veel volmaakter, als den almagtigen, en rechtvaardigen

Sluiten