Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao4 aanhangsel;

dit woord heeft aangetekend op Hoofdd. I. 22. waaruit ook blijkt, dat JAS gebruikt wordt van iets , dat geen geur noch reuk heeft. Dan welk een kruid het geweest zij, is thans moeilijk, zo niet onmogelijk te be~ paalen.

In het tweede lid is het woord "PI, in het Arabisch r^, ook eigenlijk waterachtig fpeekfel, gelijk dat het welk den kinderen uit den mond vloeit, zo als men bij a. schultens zien kan. En dit kan zeer gevoeglijk voor een dun en fmaakloos vocht genomen worden van dat geen , het welk hier rnD*?n genoemd wordt. Dan wat dit zij, is insgelijks onzeker. a. schultens heeft Saliya fomnolentiae , het fpog, dat na den flaap uit den nugteren mond vloeit. Anderen vergelijken «+JL=.5 dat door golius verklaard wordt herba minor amogloffa, albicans foliis & lanuginofa i. q. *+a^ • welk laatfte woord hij verklaart herba vulneraria, pilofellam referens: dan wijl wij tot nog toe noch van ïJU, noch van iet meer weeten , dan dit algcmccne, zijn wij ook daardoor niet verder. Liefst zoude ik nog overhellen tot de gedachte van hun, die vergelijken met

het

Sluiten