Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io6 AANHANGSEL.

recht finaakloos genoemd wordt, weet een ieder.

vs. 17. De Vertaler leest hier met hou-

bigant ona of noria.

vs. 18. In het tweede lid vergelijkt de Vertaler y-tf', in navolging van reiske , met J% en Jêj! , diep in eene plaats ingaan. Zo b. v. bij bohaddinus , Vit. Salad. pag. 232.

i?' 1*ztJ gingen diep in de woestijne. Zie ook abulfar. Hifi. Dynafi. pag. 78. en elders mcermaalen.

vs. 21. Voor O leest de Vertaler, met michaelis , Oriënt, und Exeget. Biblioth. XV. D. bladz. 11 , p.

Hoofdd. VII. 5. ïtjy w\\ verklaart de Vertaaler een heirleger des fiofs, vergelijkende met 5?V1 het Arabifche een 'leger. Volgt

men die opvatting , dan zou men misfchien nog beter & leezen, het welk in zeer veele handfehriften bij kennicott gevonden wordt, als het welke met jjbuo. nog naauwkeuriger overeenkomt. In de uitlegging van volgt

hij

Sluiten