Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL. 209

vordert, b. v. Pf. C1V. 3. CXLVIII. 4. in welke eerfte plaats wateren en wolken met eikanderen verwisfeld worden , terwijl in de laatfte de wolken genoemd worden wateren boven de hemelen^ twijfel ik echter, of wel ooit op zich zeiven , gelijk hier zou gefchieden, wateren voor wolken gefield worden: zou het dies niet waarfchijnlijker zijn, dat was overgebleven uit D'3tf wolken ? Wij vinden ook dus D'3P VI1D2 de hoogte der wolkeu Jef. XIV. 14.

ys. 19. De Vertaler leest even als heath en anderen "UT#V het welk ook de Griekfche , Syrifche en Arabifche Overzettingen uitgedrukt hebben. Zie ook dathe en de rosm, op deeze plaats.

vs. 24. Voor lezen houbigant, heath, muffnagel , doederlein , dathe, en anderen : Is dit niet het uitwerkfel van zijnen toorn , van wien komt het dan ? Dan , gelijk de Heer schroeder te recht opmerkt, hier wordt niet gefproken van Gods toorn, maar van zijne voorzienigheid , die het foms toelaat, dat de geweldenaars over de goeden heerfchen, [ O ] en

Sluiten