Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

menfchen , voor de voortrejfelijkften uit hef volk , en brengt daartoe bij een vers uit de Moallakah van lebid.

C«—uA—av. -tl—>._.i ij A_ji_* J.J £j

het welk hij dus vertaalt:

HU coztus funt, i. e. generofi , nobiles & excelfi, quantumvis tardcnt invidi pradicare laudes eorum,

Et quantumvis reprehenfioni eorum una cum hojlibus indulgeant malsvoli reprehenfores.

Waar ook de Scholiaft bij »/*<i*3) ^aj aanmerkt : Ja.y,j.A J_*-*j (.4^= £OuJl ^jXxfO JuJ

Dit is eene lofbetuiging , eveneens als of men zegt: hij is een man.

Hoofdd. XIII. 27. Eene andere verklaarins' van deeze woorden , die men met deeze kan vergelijken, heeft men in mijne Differtatit in het jaar te Groningen uitgegeven, die,

te vinden is in de Sylloge Dijfertationem te

Leijden

Sluiten