Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ut AANHANGSEL;

zetters ; doch dit is van minder be-, lang.

Hoofdd. XV. 4. Voor HITS? het gebed leest de Vertaler rtTYSf verootmoediging , het welk hij afleidt van r\W of rV0 nederbuigen , het welk hij vergelijkt met fintf, dat van eene Godsdienstige verootmoediging zeer gemeen is. Men zou er misfchien ter bevestiging konnen bijvoegen, dat ook door firuzabadi

wordt verklaard c^W)i jy^LiJ JiUaJI , iemand die dikwijls vast en vlijtig de bedehuizen bezoekt , het welk ook in dien zin voorkomt, in de Arabifche overzetting van het Nieuwe Testament, 1 Cor. IX. 13.

vs. 20. Dat CD'Jff jaaren , zo veel zouden betekenen , als ongelukkige jaaren , was ook de gedachte van a. schutens, die echter zijne belofte om deeze betekenis bij Hoofdd. XXIV. 1. door voorbeelden te ftaven niet is nagekomen. De Heer schroeder heeft er mij ondertusfehen een paar voorbeelden van opgegeven: een uit het Diwan Hudeil. UaamJ) ^-.Ik* milddaadig in het uitdeden van laf tocht in ongelukkige en fchraale jaaren , en een ander uit abulola , die zijnen

zoon

Sluiten