Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL. 229

van met de LXX en de Vulgata, en tevens 37(1 vet voor 3ln melk. Ik weet intusfchen niet, of in plurali voorkomt, en zou daarom liefst bij de Maforethifche lezing blijven.

vs. 32. De verandering, waarvan de Vertaler fpreekt, en welke ook door le clerc en michaelis reeds voorgefteld is, is &2p£H voor *lpB"V De oude overzettingen ondertusfchen begunstigen de Maforethifche lezing.

Hoofdd. XXII. 11. De Heer schultens flaat hier voor licht in plaats van IX of ie lezen. Ook zo michaelis : en de LXX hebben dus insgelijks gelezen, wanneer zij verfalen io (f)«$ troi truÓTOf UTtéfiq.

vs. 12. Liefst zou ik in het tweede lid met

michaelis , doederlein en huffnagel Jïtf"VI

leezen, wanneer *3 tevens zoveel zal zijn , als hoewel, en dan zal er de vertaling uitkomen, die ik gegeven hebbe achter de aanmerking van den Heer schultens. Men zou echter ook met de LXX, Vulgata en Syriër kunnen leezen O") 13 , en dat op God brengen : in [ P 3 J deezer

Sluiten