Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL. 231

nATHE, michaelis en anderen, die met de JLXX, en den Sijrier yr lezeH-

vs. ia. De Vertaler leest, met houbigant en dathe, in het'eerfte lid Ni voor Kil, welke lezing door veele handfchriften bij kennicott en de rossi bevestigd wordt, en in het tweede lid even eens als houbigant en anderen

p;rn voor 'j5n°-

Hoofdd. XXIV. 6. De andere lezing, van welke de Vertaler gewag maakt , is deeze , dat men 1>l3 in twee woorden fcheide , en leze V) '13, het welk huig de groot reeds heeft voorgeflagen. Vergelijk doederlein en huffnagel. moldenhawer leest iri den zelfden zin Oni Sl ; doch dit verfchilt te veel van Dat het adfixum V? hier voor het

meervouwd kan genomen worden, blijkt uit de Syntaxis Hebr. van den Heer schroeder, Reg. XXXVI.

ys. 9. Met michaelis, huffnagel, doederlein en moldenhawer , leest de Vertaler hier b'y voor h]?. Ik weet intusfehen niet, dat Yy elders voorkomt, maar wel Jef- XLIX. 25. en LXV. 10. insgelijks Hy Joh XXI. m [ P 4 ] waar-

Sluiten