Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL. 233

zen famenhang niet voegt , en leest met de LXX , die v^m hebben, Q'hV]? zuigelingen, chby is dan de eetlust of honger der

zuigelingen, zodat het eigenlijk zij : daar fchreéuwt de honger der zuigelingen. ' Dus leest men ook ajna D'SW *T^W de begeerte uwer zuigelingen, die in onmagk vallen van honger Klaagl. II. 19: en het is zeker eene juiste befchrijving der grootfte ellende , wanneer het gebrek zo groot is , dat zelfs de honger der fchreiende kinderen niet kan geftild worden.

ys. 20. nD") IpriÖ kan niet wel zijn, $j

zullen ten zoeten fpijze zijn aan het gewormte : liever vertale ik dus met a. schultens , dien men hier verder kan nazien , Dat .... het gewormte hun ten zoeten fpijze ware.

Hoofdd. XXV. 2. 11eath leest hier vergelding , zodat het zij : Hij oefent vergelding in zijne verhevene wooning. michaelis O. Bibl. VIII. D. bladz. 200., en dathe lezen in den zelfden zin DW: dan waarom men liever Dl^ dan DlW zou punéteeren, weet ik niet. Zeker is deeze lezing fraai, en zeer gefchikt in den famenhang deezer rede,

[ p 5 j ys.5.

Sluiten