Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanhangsel,

23/

gebrüikt van die bovenfle dunne takjes der boomen , die jaarlijks wederom nieuw aangroeien , gelijk men zien kan bij venema Comm. ad Pf. 1, 3 , en die boven anderen wegens hunne fappigheid eenige gefchiktheid zouden hebben om tot eene noodfpijze te dienen. Doch ik geef dit alles voor niets hooger, dan eene gisfing op.

vs. 5. Uit het volk. h. a. schultens , in zijne Latijnfche aanmerkingen, leest hier met houbigant en durell '11 |D voor X- p , welke lezing ik als zeer gefchikt gevolgd ben.

vs. 6. O'lnJ p*W is»naar mijne gedachten, die ook de goedkeuring van den Heer schroeder hebben verworven , eigenlijk tra&us vallium, een landjlreek van dalen, uit vergelijking van het

Arabisch C/ö^c, i^yc 5 ? ^'/■e •> ^r°»

en <-*ëvc ■> welke allen de beteekenis hebben van eene breede en uitgef rekte ftreek lands, gelijk men zelfs bij golius zien kan. Het woonen in dalen is bij de Oosterlingen een bewijs van de verachtlijkfte armoede en geringheid. Zie schultens , ad haririi Conf. III. pag.

144,

Sluiten