Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL. 239

van HJH^ daarheenen Ezeck. I. 31, fflff eindelijk is het zelfde, als rtylffn verlosfing, bevrijding.

vs. 34. Het eerfte lid luidt, naar mijne gedachten , eigenlijk, dan moge ik gefchud worden door den grootften fchrik. Y~\V beteekent eigenlijk heen en weder gefchud worden. Zie j. w. schroeder , Comment. in Pf. X. pag. 335 enz. Vervolgens beteekent Hsn , gelijk uit vergelijking van het Arabifche blijkt, eigenlijk heen en weder bewogen worden, en wordt voornaamlijk gebruikt van het heen en weder vloeien der fterk bewogene wateren , van waar het gevoeglijk tot angst en fchrik, gelijk meer dergelijke woorden, kan overgebragt zijn. Voor {13H wordt de 3 uitgelaten , gelijk meer gefchiedt. b. v. Gen. XXXVIII. ii. Exod. XIII. 17. Levit. XXV. 29. Num. XII. 8. Jof. VII. 25. en op andere plaatfen, die men zien kan bij glassius , Philol. Sacr. Tom. I. pag. 585 edit. dathii. dathe heeft dezelfde uitlegging, wanneer hij vertaalt: Conterrear (zo moet men lezen voor conterreor) fumma perturbatione ; hoewel hij er niets bij aanteekent.

ys. 14.

Sluiten