Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL. 241

*

zijn kwaad werk en de Syrifche overzetter heeft ^OlCVd! i-Ajj OfdlvQ^ om-

den mensen aftetrekken van zijn werk. Zij fchijnen dus allen. D^DD of IfiBty'DD geleezeu en TOn tot God gebracht te hebben ; het geen mij de zin ook fchijnt te vereifchen. PïGWQ wordt bij uitftek van kwaade daaden gebruikt, waartoe A. S. reeds Pf. XXVIII. 4. heeft aangevoerd.

vs. 19. 2T neem ik hier in deszelfs eigenlijke betekenis van fpiffitudo , fpiffa compages, het welk met den zin zeer wel fchijnt te ftroken.

Hoofdd. XXXIV. 18. Ik lees hier , met houbigant , michaelis , en anderen , löNH voor -)0>jri , gelijk ook de LXX, de Syrifche

en oude Latijnfche vertaling. Ik zie tot nog toe niet, dat de Mazorethifche lezing een' goeden zin geeft.

vs. 20; Ik heb hier den zin der woorden volgens de Mazorethifche lezing gegeeven, zo goed ik konde : dan elk ziet, hoe ongelijk de leden van dit vers dus aan eikanderen zijn. De Uitleggers hebben verfcheiden gisfingen [ Q ] over

Sluiten