Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 AANHANGSEL.

onderfcheidene uitleggingen doen zien. Mij komt het; voor , dat men bij het tweede lid van vs. 29. den zin moet eindigen, en mee de woorden over volken enz. een' nieuwen zin beginnen, vervolgens dat men dus leze en verdeele:

in» Dix Vjn na by\ oy npp» d'san dik *^?dö

naar welke lezing en verdeeling ook de overzetting is ingericht. Over de conftructie 0'iSJ.n Ülü vergelijke men de Syntaxis Hebr. van den Heer schroeder , Keg. XXVI. n. 1. en Keg. XXVII.

Nog kan ik eene andere gisfing niet verzwijgen , die mij is ingevallen , namelijk , dat men , behoudende tevens de overige veranderingen , die ik gemaakt heb , voor "in' leze in*, en dat neeme voor een futurum van Tin* Dit wordt eigenlijk gebruikt van ijzer , of ander metaal, het welk gefcherpt wordt; vergelijk Spreuk. XXVII. 17 : dan van daar worde o*. , dat bij de Arabieren met T1H overeenkoait , gebruikt van iemand,' die zich hevig

ver-

Sluiten