Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%4<S AANHANGSEL.

der, hebben reeds veele Uitleggers gezien: a, Schultens nam het daarom reeds voor NQN en verftond voor pT. het pronomen H&ü, vertalende dus: adduco , quo exploretur Jobus ad purum putum. Andere uitleggingen of kritifche pogingen breng ik thans niet voor den dag, als welke deskundigen weten, waar zij ze vinden kunnen. Ik voor mij neem '3K voor N'3N, van hoedanig eene aphaerefis a. schultens , welken ik hierin volge , eenige voorbeelden aanvoert, en verandere *rQ' met wegwerping van de ,, welke uit '3K gemaklij k kan herhaald zijn, in JP3 beproeving, welk woord insgelijks voorkomt Jef. XXVIII. 16. én Ezech. XXI. 18 : zodat het eigenlijk zij: ik moet de beproeving van Job tot volkomenheid brengen. Naar deeze verbetering heb ik den tekst ingericht; offchoon ik tevens niet kan verzwijgen eene fraaie gisfing van den Heer willmet , die voor "rO" '3{< voorfloeg *}H3' ook of zeker moet Job volkomen bep>oefd worden. Ook deeze verandering kon ligt komen, vooral wijl men te vooren de woorden in de handfehriften aan eikanderen. 'Voegde, op deeze wijze: jn30X«

Hoofdd,

Sluiten