Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL. 247

Hoofdd. XXXV. 9. Ik ben hier den Heer schnurrer gevolgd, die dezelfde uitlegging heeft voorgedragen, Dijfert. Philol. pag. 282.

vs. 15. Ik weet wel,t dat de Uitleggers verfchillcnde wegen zijn ingeflagen , om aan het woord in het tweede lid van dit vers

een' draaglijken zin te gccven; dan daar er in alle die pogingen iets willekeurigs en gedrongen, is , en de LXX, theodotion en de V gata yffflS gelezen hebben , volg ik met houbigant , durell , en anderen die lezing. Dat VT meermaalen met een 3 geconfirmeerd wordt, kan men zelfs uit de gewoone woordenboeken zien.

Hoofdd. XXXVI. 7. Eerst dacht ik met houbigant , heath , en anderen , dat men in plaats van moest lezen DTty'' zonder 1,

gelijk ook de oude Latijnfche en Syrifche overzetter fchijnen gelezen te hebben; doch ik ftel thans te minder waardij op die verbetering , omdat de leden dan te ongelijk worden. Ik volg daarom nu de Mazorethifche lezing. De zin komt evenwel op liet zelfde neder : men zou alleen meer overeenkomftig [ Q 4 ] met

Sluiten