Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z48 AANHANGSEL.

met de letter van den oorfpronglijken tekst ook dus kunnen vertalen:

Nimmer onttrekt hij zijn oog van den vromen ;

Naast koningen zijn ze op den troon; Daar doet hij hen zitten , en voert hen op tot behendige hoogheid.

Dan om de leden in de Vertaling niet al te ongelijk aan eikanderen te maken, heb ik wat

meer vrijheid gebruikt. Met dat al zou

het wel kunnen zijn , gelijk ook de Vertaler in zijne Latijn fche aanmerkingen vermoedt, dat er na HD^h een woord uit den tekst is uitgevallen, bij voorbeeld, r?VU\

Naast koningen zullen zij heerfchen op den troon,

vs. 17. Bij imrv fchijnt een Accufativat te ontbreeken : ik gis . derhalven , dat men -pann' moet lezen. De D kan gcmaklijk weggevallen zijn, omdat het volgend woord van die letter begint.

vs. 21. In de uitlegging van "inS volg ik

A. S.

Sluiten