Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250 AANHANGSEL.

bevel aan het zelve, namelijk : aan het blikfemlicht, gelijk fryjf dus meermaalen met h>V geconftrueerd wordt, b. v. i Kon. XI. 11. Jer. XXXV. 6. en zeer dikwijls elders. Doch hier rijst' eene zwaarigheid uit het adfixum femininum in X\hy , daar "11* altijd van het manlijk geflacht is. Men zou misfchien kunnen zeggen , dat TIN communis generis geweest is , gelijk dit van zeer veele dergelijke woorden plaats heeft. Zie de Grammatica Hebr. van den I leer schroeder , pag. 161 \ dan ik maak zwaarigheid om dit ten opzichte van dit woord te ftellen , dat zo dikwijls in den Bijbel, ook in dit boek , doch nooit anders, zo verre mij bewust'is, dan in het manlijk geflacht voorkomt. Liever zou ik dan met houbigant voor r\*?V lezen y^I*, gelijk ook veele handfchriften en eene uitgaaf bij kennicott en de rossi lezen, en het dus tot TIN brengen. Dus hebben wij deezen zin : Hij' geeft bevel aan het blikfemlicht. Maar wat zal nu JPJflaa zijn ? Ik ben daaromtrent de gedachte van doederlein gevolgd , die het vertaalt: mandata ei dat contra refragarium: 3 namelijk beteekent meermaalen zo veel als tegen , b. v. Spreuk. VII. 23. Pf. LXXVIII. 31. LXXX. 5. en elders JVJSn wordt ook 1 van

Sluiten