Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5"4 AANHANGSEL,

vs. ii. In het eerste lid komt mij de verklaaring van »•* voor regen, uit vergelijking van het Arabifche cjy, waarvan A. S. gewag maakt , de aanneemlijkfte voor. Men vindt

^L,s voor reSen bÜ !BN noREiD, vs. 127. harir , Conf. II, pag. 62. en wel voor eenen overvloedigen regen , die alles drenkt en bevochtigt , van hoedanigen regen ook hier wordt gefproken. Verder is rnS' hier, naar mijn inzien , zeer gevoeglijk door michaelis , Suppl. Lex. Plebr. pag. 1032. vergeleken met het Arabifche ^r3 wegwerpen, en vooral iets verre, wegwerpen; gelijkt blijkt uit de volgende uitleggingen van firuzabadi :

Zykj üL^a+Jl JyilJjj KcUij- ïU^ «a. 6

Jr^JJ ZJjJzïïj fejl, uk» «j^t iiU9

welke woorden zelfs een aanvanger genoegfaam , met behulp van golius of giggeius , zal verftaan.

De regens worden hier dan uitgebeeld, als zo zwaar, dat daardoor de wolken van derzelver hoogte worden neergeworpen op aarde, zo dat ze als het ware op de aarde liggen. Men vindt onder anderen een dergelijk denkbeeld bij homerus, Odyjf. E. 203.

22»

Sluiten