Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27°^ AANHANGSEL.

bij giggejus verklaard wordt , femita re&rt % quam cameli nngu. is fiuis confecerunt, waarin men dus eene dergelijke leenfpreuk ziet. —— Wilde echter iemand Yin liever vergelijken met cwcia. gefcherpt ijzer , omdat "fin elders

meer met o*., dan met ui overeenkomt, zo zou men , met opzicht tot de fcherpe klaauwen, waarmede dit dier in den grond graaft, kunnen vertalen: onder hem zijn fcherpe ploegijzers of fcherpe ploegijzers heeft, hij onder zijne voeten.

En plaatst eene dorschflede enz. Hier völg ik michaelis. De krokodil vermorfelt met zijne fcherpe en lange klaauwen alles wat hem in den weg is; en dus wordt hij zeer gefchikt met eene dorschflede (fin) vergeleken , wier raderen met fcherpe punten bij dc Oosterlingen voorzien zijn. Vergelijk de aanmerkingen.

w. 24, 25. In vers 24. zet men f)j? pks} WD *\S>y doorgaans over : Op aarde is niets met hem te vergelijken : dan daar er in den Bijbel geen voorbeeld is, dat ^0 voor gelijkheid in dien zin gebruikt is,, neem ik Meilieven

Sluiten