Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii VOORBERICHT.

fpitsvindige onderzoekingen afgehouden worden , welken tegen den Geest van het Christendom zoo rechtftreeks aanloopen; — Het groote oogmerk van alle leerftukken van den Christelijken Godsdienst, naamelijk de verandering der gezindheden en daaden langs den weg van geloof en liefde zou, geloofde ik ook, hem hier door recht worden voorgefteld, welke door met den Bijbel ftrijdende voorftellingen zoo dikwijls verduisterd wordt.

Doch dit niet alleen, maar hier uit zal dan ook tevens blijken, dat de wezenlijke leerftukken van den Bijbel die verwijtingen niet verdienen, welke dezelven zoo dikwijls voorgeworpen, en tot walgens toe herhaald worden; veeJezwakken, die op het woord van menig een man van naam geloofden, dat de Christelijke leerftukken van de vergeeving der zonden en van het geloof in Jefus de zedelijkheid wezenlijk nadeel toebrachten, dat de leere des Bijbels van het Geloof en het Gebed werkelijk tot dweeperij verleidde, zullen daar door worden overtuigd, dat dit alles niet zoo zij, maar dat 'er juist het tegendeel omtrent plaats hebbe. — De beangftigde, die verfchrikt door dit zoo dikwijls herhaald

ge»

Sluiten